Vi söker efter sponsorer som vill vara med och stödja oss i vårt arbete i frågor som rör Neuropsykiatriska funktionshinder.

Är du intresserad av att sponsra vår lokalförening och samtidigt vara med och bidra till att förbättra livsvillkoren för personer med NPF svårigheter? Kontakta oss på info@attentionhstd.se

 

Attention Halmstad Hylte och Laholm sponsras av:

 

Vitvaruservice i Halmstad