Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond

Stiftelsens verksamhet riktar sig till barn och ungdomar med olika typer av funktionshinder. Stiftelsen arbetar med fyra huvudändamål för bidragsgivningen: enskilda personer, handikapporganisationer, forskning och utvecklingsarbete samt doktorandanslag.
Bidrag ges inte till sådan verksamhet som bekostas av stat, landsting och kommun.
Läs mer

Magna Sunnerdahl, en gång Stockholms rikaste flicka, som i början av seklet gav den största donationen sedan Alfred Nobel.

Stiftelsen Alexander Dickson’s Donations Fond

Stiftelsen lämnar bidrag till ekonomiskt behövande. Som behövande räknas enskilda personer med:- väldokumenterade ekonomiska och/eller sociala skäl

  • merkostnader för t. ex. sjukdom som samhället inte ersätter
  • barn med funktionshinder
    Läs mer

Jerringfonden

Jerringfonden delar ut medel i form av anslag och stipendier till personer eller verksamheter inom vård, omsorg eller utbildning.
Läs mer

 

Majblomman

Majblomman använder begreppet barnfattigdom för att beskriva ett strukturellt problem i samhället. Vi menar att det tydliggör det verkliga problemet, att det inte bara handlar om föräldrars möjligheter att försörja sina barn, utan också om när samhället brister och inte följer de lagar och överenskommelser som är satta för att skydda barn. Här kan man söka bidrag till glasögon, cykel mm
Läs mer

 

Ljungbergska Stiftelsen

Ljungbergska Stiftelsen ger ekonomiskt stöd till behövande barn och ungdomar bosatta i Halmstads kommun. Med ”behövande” avses familjens ekonomiska situation, oftast förorsakad av arbetslöshet eller av annan anledning låga inkomster, ibland i kombination med höga kostnader, exempelvis på grund av sjukdom, dock ej för ren sjukvård.

Ljungbergska Stiftelsen ger även bidrag till föreningar, institutioner och, i vissa fall, enskilda personer för verksamhet eller projekt som innebär stöd- eller hjälpverksamhet till behövande eller ryms inom området ”allmänt förebyggande barn- och ungdomsvård”.
Läs mer

 

Fonder och Stipendier

en guide till att söka pengar och stipendier
Läs mer