Föreläsningar

Vi kan erbjuda föreläsningar inom området NPF. Vi som föreläser har egna erfarenheter  samt är yrkesverksamma inom omsorg, psykiatri, socialtjänst, sjukvård och andra verksamheter. Föreläsningarna är förankrade i vetenskap och beprövad erfarenhet och handlar om att förstå och bemöta personer med NPF.

Föreläsningarna tar cirka 2 till 2,5 timmar och kostar 3000 kr inkl moms. För förfrågningar kontakta info@attentionhstd.se Föreläsningarna anpassas så långt det är möjligt efter önskemål.