Enkätundersökning om NPF diagnoser och empati

posted in: Uncategorized | 0

Se hit alla medlemmar! Nedan finns en enkätundersökning från två psykologistudenter som gör en uppsats kring NPF diagnoser och empati. Ta er gärna tid att svara på enkäten. Nedan finns studenternas informationsbrev samt enkäten. //Styrelsen

____________________________________________________________________________________________________

Hej,

 

Vi är två studenter som läser Psykologi vid Lunds Universitet och håller på att skriva en Kandidatuppsats om barn med NPF diagnoser och empati. Vi ämnar undersöka föräldrars och skolpersonals uppskattning av barn med ADHD och AST (autismspektrumtillstånd, asperger etc.) och deras empatiska förmåga.

 

Vår målgrupp till denna enkät är föräldrar till barn med antingen ADHD eller AST i åldern 9-16 år och vi hade varit väldigt tacksamma om ni hade velat delta i studien och svara på ett frågeformulär som endast tar ca 4 att genomföra.

 

Vi kommer inte att undersöka några enskilda individer utan vill endast jämföra föräldrars uppskattning med skolpersonals generella uppskattning av empati hos barn med dessa diagnoser. Det kommer inte att gå att identifiera några barn, föräldrar eller ens vilken del av Sverige deltagarna bor i.

 

Enkäten kommer att vara öppen i ca en vecka fr.o.m. idag.

 

https://hkr.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_bkm1qZWAo8rX24t

 

Har ni frågor gällande enkäten eller studien i sig när ni givetvis välkomna att kontakta oss.

 

Mvh,

Christina Prag & Sanna Andersson