Ordförande
Rebecca Verdin – rebeccaverdin@attentionhstd.se

Vice Ordförande
Carina Wikås – carinawikas@attentionhstd.se

Kassör
Martina Wikås – martinawikas@attentionhstd.se

Vice Kassör
Bo Törnros – botornros@attentionhstd.se

Ledamöter
Theres Falk – theresfalk@attentionhstd.se

Ellinor Sundler – ellinorsundler@attentionhstd.se

Anna-Maria Johansson –anna-mariajohansson@attentionhstd.se

Suppleanter
Carolin Idersjö – carolinidersjo@attentionhstd.se

Karin Dybjer – karindybjer@attentionhstd.se

Hanna Wikås

Lena Karlsson

 

Attention Halmstad Hylte Laholms styrelse. Carolin Idersjö och Hanna Wikås saknas på bilden.