Ordförande
Magnus Fnyke- info@attentionhstd.se

Vice Ordförande
Carina Wikås -info@attentionhstd.se

Kassör
Martina Wikås- info@attentionhstd.se

Ledamöter
Linda Aldengran- info@attentionhstd.se

Hanna Wikås-  info@attentionhstd.se   

Joakim Wibäck- info@attentionhstd.se

Peter Holm- info@attentionhstd.se


Har du förslag på vad föreningen kan planera för aktiviteter för medlemmarna? Eller har du kanske en ide om något som styrelsen kan jobba vidare med? Använd kontaktformuläret nedan för att skicka in din synpunkt! Era åsikter är värdefulla för oss i vårt fortsatta arbete.