Genom att bli medlem stödjer du Attention Halmstad Hylte Laholms arbete med att förbättra livssituationen för personer med neuropsykiatriska funktionshinder och deras anhöriga.

Riksförbundet för ett centralt medlemsregister och det är alltså dit du skall vända dig för att bli medlem. Kom ihåg att välja lokalförening.

Du kan vara aktiv eller passiv medlem. Vi välkomnar alla medlemmar till Attention Halmstad Hylte Laholm oavsett om du har tid/vill arbeta ideellt eller inte.

Alla som vill stödja oss i vårt arbete, oavsett om du har en NPF diagnos eller inte, är välkomna som medlemmar! Du behöver inte ha en diagnos för att bli medlem, det kallas då stödmedlem.

Medlemsavgiften är 240 kronor för huvudmedlem, därefter 60 kronor per familjemedlem.

Stödmedlemmar/stödorganisation betalar 400 kronor.

På grund av större efterfrågan på aktiviteter har styrelsen bestämt att samtliga anmälda till de aktiviteter som föreningen anordnar måste stå registrerade som medlemmar.

Bli medlem