Föreläsning med Bo Hejlskov Elvén

posted in: Uncategorized | 0

Attention Halmstad Hylte Laholm bjuder in till föreläsning med Bo Hejlskov Elvén Föreläsningen kommer att handla om lågaffektiv teori: Etik, attributionsteori och positivt psykologi. Lågaffektivt bemötande utgår från humanistisk psykologi och tanken att människor är autonoma och gör sitt bästa … Read More

1 2 3