Välkommen på föreläsning med Bo Hejlskov Ellvén den 5 december 2019!

posted in: Uncategorized | 0

Bo Hejlskov Elvén är psykolog, föreläsare och författare och har jobbat med hantering av problemskapande beteenden i många år. Han introducerade lågaffektivt bemötande som metod vid beteendeproblem i Sverige 2006 och har sedan dess utbildat och handlett personal inom omsorg, psykiatri och skola både i Sverige och internationellt.

Föreläsning med Bo Hejlskov Elvén
Utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar eller annorlunda barn.

 Datum: 5 december 2019

 Klockan: 18-21

 Plats: Kulturhuset Najaden
Fiskaregatan 21, 301 05 Halmstad

Anmälan senast 25/11. Begränsat antal platser.
Pris: verksamheter och icke medlemmar 550kr, medlemmar 250kr. Uppge medlemsnummer i anmälan.
anmälan är bindande. För privatperson och verksamheter uppge faktureringsadress. Anmälan till: info@attentionhstd.se
Skriv ansvarsnummer och fakturaadress i anmälan
Vid frågor mejla till
info@attentionhstd.se

Välkomna!