Hantering av problemskapande beteende – Bo Hejlskov Elvén

posted in: Uncategorized | 0

Riksförbundet Attention hade i sin skolkampanj 2021 en föreläsning av Bo Hejlskov Elvén om hantering av problemskapande beteende, om lågaffektivt bemötande och autonomistödjande pedagogik.

Föreläsning med Bo Hejlskov Elvén