Föreläsning med Bo Hejlskov Elvén

posted in: Uncategorized | 0

Attention Halmstad Hylte Laholm bjuder in till föreläsning med Bo Hejlskov Elvén

Föreläsningen kommer att handla om lågaffektiv teori: Etik, attributionsteori och positivt psykologi.

Lågaffektivt bemötande utgår från humanistisk psykologi och tanken att människor är autonoma och gör sitt bästa utifrån förutsättningarna. Föreläsningen går igenom både den teoretiska grunden och vad den innebär.

 

Bo Hejlskov Elvén, psykolog, föreläsare och författare har jobbat med hantering av problemskapande beteende i många år. Han introducerade lågaffektivt bemötande som metod vid beteendeproblem i Sverige under 2006 och har sedan dess utbildat och handlett personal inom omsorg, psykiatri och skola både i Sverige och internationellt.

 

När: 23/5 klockan 18.00-21.00.

Var: Strandgatan 22

 

För privatpersoner: 
Kostnad: 500 kr. För medlemmar: 250 kr.

Anmälan görs till info@attentionhstd.se senast den 10 maj. Obs! Begränsat antal platser.

 

För företag:

500 kr exkl moms. Anmälan görs till info@attentionhstd.se senast den 10 maj. Obs! Begränsat antal platser.

Vid fakturering:
Skriv faktureringsadressen i anmälan. Fakturan kommer skickas via mejl. Har du några frågor? kontakt oss: 0703-160269

 

Väl mött!

Styrelsen