Samordnad individuell plan, SIP

posted in: Uncategorized | 0

Om du har behov av av insatser från både hälso- och sjukvård och socialtjänst, kan du få stöd genom en samordnad plan.
Planen formas utifrån dina behov och tas fram tillsammans med dig och de personer som du önskar ska närvara.

Information om SIP Samordnad Individuell Plan