Med egen, eller som anhörig till någon med, neuropsykiatriskt funktionshinder kan tillvaron vara mer och mindre tuff både hemma och i kontakt med olika instanser och myndigheter. Det är betydelsefullt att vara i kontakt med och träffa andra med liknande situation som vår, då kan vi prata av oss, få tips och trix om hur man kan hantera tex. svåra situationer och känna igen oss i andras berättelser.

För att våga dela med oss av våra erfarenheter så behöver vi känna trygghet i att det vi delar med oss av inte kommer att föras vidare. Därför råder det tystnadsplikt hos oss, i alla sammanhang, såväl via e-post som när vi träffas.
Vi kan naturligtvis inte ålägga varandra tystnadsplikt i lagens mening, men vi kan, för allas bästa, kräva moralisk tystnadsplikt/sekretess av varandra.

Vi kräver detta av alla styrelseledamöter och ber även alla enskilda medlemmar att respektera detta.

Styrelsen för Attention Halmstad Hylte Laholm