Kategori: Aktiviteter Årets sista Träffpunkt Attention Halmstad Hylte Laholm

0
Årets sista Träffpunkt Attention Halmstad Hylte Laholm


2021-12-13

Dags för träffpunkt igen! Träffa oss digitalt eller fysiskt! Träffpunkten har Drop in mellan 18.30-19.30.

Linda, styrelseledamot i föreningen, berättar om hur en assistanshund kan vara ett stöd i vardagen och en älskad familjemedlem. Missa inte detta!

Adress: Husknuten, Nässjögatan 10 i Halmstad.

Digitalt:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDQzMzliNjgtYTY1Yi00NzliLWI5NWUtNDdhY2YwZjgyZDM5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f6783daf-9a75-4209-b09d-ebbd6c30dfc0%22%2c%22Oid%22%3a%228a2fe038-878b-4be1-96c4-e0da8099b231%22%7d

Om du ansluter via telefonen krävs oftast att du har laddat ner teams appen, men du behöver inte ha någon inloggning utan kan välja att logga in som gäst.

Hoppas vi ses :)

Linda och Martina
Ledare för Träffpunkten

Attention Halmstad Hylte Laholm

Mer information

Visa hela kalendern