Genom att bli medlem stödjer du Attention Halmstad Hylte Laholms arbete med att förbättra livssituationen för personer med neuropsykiatriska funktionshinder och deras anhöriga.

Riksförbundet för ett centralt medlemsregister och det är alltså dit du skall vända dig för att bli medlem. Kom ihåg att välja lokalförening.

Du kan vara aktiv eller passiv medlem. Vi välkomnar alla medlemmar till Attention Halmstad Hylte Laholm oavsett om du har tid/vill arbeta ideellt eller inte.

Alla som vill stödja oss i vårt arbete, oavsett om du har en NPF diagnos eller inte, är välkomna som medlemmar! Du behöver inte ha en diagnos för att bli medlem, det kallas då stödmedlem.

Medlemsavgiften är 200 kronor för huvudmedlem, därefter 50 kronor per familjemedlem.

Stödmedlemmar betalar 300 kronor.

Bli medlem