Ordförande

Rebecca Verdin – rebeccaverdin@attentionhstd.se

 

Vice Ordförande

Carina Wikås – carinawikas@attentionhstd.se

 

Kassör

Martina Wikås – martinawikas@attentionhstd.se

 

Vice Kassör

Bo Törnros – botornros@attentionhstd.se

 

Ledamöter

Theres Falk – theresfalk@attentionhstd.se

Ellinor Sundler – ellinorsundler@attentionhstd.se

Anna-Maria Johansson –anna-mariajohansson@attentionhstd.se

 

Suppleanter

Carolin Idersjö – carolinidersjo@attentionhstd.se

Karin Dybjer – karindybjer@attentionhstd.se

Hanna Wikås

Lena Karlsson