Attention Halmstad Hylte Laholm

är en lokalförening som arbetar för att alla med NPF diagnos ska få en meningsfull tillvaro och en fungerande vardag när det gäller jobb, skola och fritid.

Vi arbetar också för att anhöriga ska få det stöd de behöver och att de ska få kunskaper om vilka rättigheter och möjligheter som finns i samhället.

Vi arbetar även intressepolitiskt och samarbetar med olika myndigheter och instanser där vi gör allt i vår makt för att informera dessa och att påverka beslut som rör vår medlemsgrupp.

Vi arbetar ideellt och brinner för detta arbete. De flesta av oss lever med dessa diagnoser dagligen då det är vi själva, våra barn, partners eller anhöriga som har någon form av NPF.

Det går åt många timmars arbete och alla i styrelsen känner att det är värt varenda sekund om man kan hjälpa, stötta och påverka för en bättre framtid för alla med NPF diagnoser.