Många arbetsgivare skräms av diagnoserna trots att de med NPF-diagnoser är en tillgång på arbetsplatser. Att bli stämplad som andra klassens medborgare bara för att man faller ur normen är både fel och knäckande för självkänslan.

Enligt LSS, SOL och de mänskliga rättigheterna har alla rätt till sysselsättning eller jobb och ekonomisktrygghet. I diskrimineringslagen sägs det tydligt att en arbetsgivare inte få neka någon att söka ett jobb eller säga upp någon från ett jobb beroende på en funktionsnedsättnign och det finns flera fall där företag fått böter och uppsägningarna ogiltlighetsförklarats just på denna lag.

Man har rätt till hjälpmedel och anpassning av arbetsplatser för att kunna göra ett jobb och arbetsgivare får i många fall dessa via kommunen utan kostnad så även detta skäl faller. Om man pratar med arbetsförmedlingen kan de ofta hjälpa till med anskaffandet av hjälpmedel och anpassning av arbetsplats. Dock kan man inte säga att någon måste anställa utan man kan bara säga att de skall ta in och beakta ansökan eller att de måste anpassa en arbetsplats.

Allt detta skall kommunen ta reda på om det behövs för en person enligt LSS.