Enligt LSS har alla rätt till en mengsfull fritid vilket innebär att barn har rätt till fritids under grundskoleåren även om en funktionsnedsättning föreligger.

Kommunen skall också se till att alla får ta del av kulturella- och idrottsaktiviteter även om funktionsnedsättning föreligger.

Vissa skolungdomar med funktionsnedsättningar kan ha svårt att klara sig ensamma när deras föräldrar förvärvsarbetar. Man kan då få tillsyn i anslutning till skoldagen samt under lov och andra ledigheter.
Korttidstillsynen innebär trygghet och meningsfull sysselsättning. Tillsynen utformas flexibelt med utrymme för individuella lösningar.

Och allt detta är kommunen enligt LSS och SOL skyldighet att ta reda på villka som behöver hjälpen.