Enligt LSS och SOL har alla rätt till ett boende som är anpassat efter deras behov vilket kan betyda ett gruppboende eller boendestöd för vuxna och stödfamilj eller korttidsboende för barn och ungdomar.

För vuxna finns boendestöd som är till för dig som bor i egen lägenhet och behöver ett mer anpassat stöd i din bostad än vad du kan få genom hemtjänst. Stödet anpassas efter dina behov. Du kan till exempel få träning i vardagssysslor och få hjälp att utföra dem tillsammans med personalen. Boendestödet innebär en trygghet genom att du kan vända dig till personal med olika frågor.

En servicebostad är till för dig som kan bo i en lägenhet utan direkt närhet till personal och gemenskapsutrymmen. Du får stöd av personal som kommer vissa bestämda tider.
En servicebostad består av ett antal lägenheter i en eller flera hyresfastigheter i ett bostadsområde. En gemensam lägenhet med möjlighet till samvaro och stöd finns i området.
Serviceboende kan vara en lämplig mellanboendeform mellan ett helt självständigt boende och boende i en gruppbostad.

Gruppbostad är till för personer med funktionsnedsättning som har behov av närhet till personal dygnet runt.En gruppbostad består av ett litet antal små lägenheter. Lägenheterna kan antingen vara samlade kring en gemensam lägenhet i en friliggande villa eller i en trappuppgång med tillgång till en gemensam lägenhet i samma hyreshus.

Korttidsvistelse innebär att du tillfälligt vistas på korttidshem, hos en familj eller deltar i en lägerverksamhet. Insatsen innebär avlastning för anhöriga. För den funktionsnedsatta personen kan korttidsvistelse innebära rekreation, ett välbehövligt miljöombyte och en stimulans i den personliga utvecklingen.