Välkommen till lokalavdelningen för

Halmstad, Hylte och Laholm

Vi befinner oss på

Nässjögatan 10
302 48 Halmstad

Telefon: 035-15 22 82

Mobil: 0736 – 41 78 59

Tala gärna in ett meddelande så hör vi av oss

 

E-post:  info@attentionhstd.se

Attention Halmstad Hylte Laholm

är ansluten till Riksförbundet Attention.

Vi arbetar tillsammans för att underlätta vardagen för personer med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) och öka förståelsen i samhället för denna problematik. Dessutom vill vi hjälpa till med att sprida kunskap, att informera om nya rön och hjälpmedel, samt annan verksamhet som berör ämnet.

 

Vi kommer gärna ut och informerar på er arbetsplats
Kostnaden är 750 kr
Om intresse finns, kontakta oss på info@attentionhstd.se